DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:


Izvod iz matične knjige rođenih
Potvrda pedijatra da dete može u kolektiv
Bris grla
Fotokopija lične karte jednog roditelja

Pre polaska deteta u vrtić, psiholog vrtića u individualnom razgovoru sa roditeljima edukuje roditelje o karakteristikama adaptacije deteta i mehanizmima da ona bude olakšana.

OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJE


Privatna predškolska ustanova "Dečiji vrtić Pčelice" je akreditovana ustanova od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nalazi se u sistemu subvencionisanja. .