Programi

Osnovni program rada Privatne predškolske ustanove “Dečijeg vrtića Pčelice” verifikovan od strane Ministarstva prosvete realizuju vaspitači.

Privatna predškolska ustanova “Dečiji vrtić Pčelice” realizuje otvoreni sistem vaspitanja i obrazovanja što znači da postoji plan i program rada koji služi kao okvir i smer u radu sa decom, ali taj plan i program nije rigidan, već u hodu živo prate sposobnosti, potrebe i interesovanja dece. Ovakav koncept rada je vrlo kompleksan i zahtevan i moguće ga je realizovati zahvaljujući malim grupama.

Vaspitno obrazovni proces se ne odvija samo unutar vrtića, već se deca odvode i u kulturne, sportske, proizvodne ustanove da uživo vide kako se dela i stvara. Oslanjamo se na unutrašnju motivaciju (radoznalost, ljubav prema istraživanju, igra,itd.) kao osnov učenja. Bitno nam je da kod deteta probudimo želju za saznanjem, a ne pamćenje i reprodukovanje. Zadatak naših vaspitača je da motivišu decu, da osluškuju njihova interesovanja i potrebe, da pruže uslove i podsticaje da razviju svoje sposobnosti, da prošire iskustva, izgrade saznanja o sebi, drugima i svetu koji ih okružuje.

Navedeni programski zadaci predstavljaju osnovu za realizaciju vaspitno obrazovne funkcije ustanove, u pripremnoj predškolskoj grupi su obogaćeni sa 4 proširena programa.

Od septembra 2007. realizujemo

"Putujemo svetom šarenom planetom” - gde se deca upoznaju sa različitim kulturama, tradicijama, deca se uče kosmopolitizmu,

“Zdrava planeta” - centriranje ekološke problematike sa ciljem razvijanja ekološke svesti,

“Vremeplov” - uveden na osnovu uočenih interesoivanja dece za specifične načine života (gusari, vitezovi), a sa ciljem poimanja prošlosti kroz upoznavanje dece sa nekada postojećim narodima i kulturama (kauboji i indijanci, Asteci, faraoni, prvi odlazak u svemir)

“Mitologija” - grčki mitovi i mitovi i legende drugih zemalja.DODATNI PROGRAM

ENGLESKI JEZIK

deca se upoznaju sa osnovnim engleskim vokabularom kroz živu reč, slike, audiomaterijal, tako da u kombinovanoj edukativno-dramskoj formi bivaju lako zainteresovana za ovladavanje stranim jezikom; časove drži profesor engleskog jezika i knjizevnosti.

BALET

deca se upoznaju sa osnovama baleta. Upoznaju se sa osnovnim baletskim vežbama u sedećem stavu, na podu i u stojećem stavu; upoznaju se sa prvom i drugom baletskom pozicijom; rade se baletske koreografije na poznatu dečiju muziku; zastupljena je baletska improvizacija gde deca sama spajaju pokret i muziku.

TAEKWONDO

(Taekwondo klub “Galeb”) – Taekwondo je dinamičan borilački olimpijski sport i drevna veština poreklom sa Dalekog istoka. Krasi ga izuzetna nožna i ručna tehnika, brzina i elegancija. Jača duh, popravlja koordinaciju pokreta i koncentraciju. Utiče na pravilno držanje tela, oblikuje misiće, razvija borbenost, ali i solidarnost i prijateljstvo, kao i postovanje protivnika. (www.tkdgaleb.org.rs)

PLES

Plesni klub "Vračar" - deca dva puta nedeljno imaju časove plesa. Ples poboljšava komunikaciju među deco, stvara osećaj opuštenosti i dobrog raspoloženja, razvija timski duh, jača samopouzdanje, unapređuje fizički, mentalni i emocionalni razvoj dece, podstiče razvoj motornih veština, budi osećaj za lepo. Angažovanjem cele muskulature tela postiže se bolji tonus mišića i poboljšava cirkulacija.