PSIHOLOŠKO SAVETOVALISTE ZA RODITELJE

pružanje individualne psihološke pomoći roditeljima dece koja pohadjaju vrtić


PROGRAM STRUČNE PODRŠKE PORODICI.


PORODIČNA EDUKACIJA

proučava razvoj deteta i podučava roditelje o razvojnim karakteristikama i promenama koje prate dete tokom odrastanja; pruža znanja i veštine koje omogućuju roditeljima da lakše prevazidju razvojne krize kroz koje dete neminovno prolazi tokom odrastanja; pruža pomoć onima koji izraze želju da usvoje nove načine na koje će brinuti o potrebama dece, svojim potrebama i potrebama drugih ljudi; upućuje roditelje da veruju sebi i uspesima koje ostvaruju. Porodičnu edukaciju realizuje porodični edukator sa licencom.

www.porodicnaedukacija.com