Logoped


U vrtiću Pčelice je svakodnevno prisutan master def. logoped koji se bavi detekcijom, dijagnostikom, prevencijom i radi na otklanjanju poremećaja govora, jezika i glasa, smetnjama u čitanju i pisanju kod dece, poremećajima pažnje, stimuliše bogaćenje rečnika, priremu deteta za školu itd. Uloga logopeda nije samo da dijagnostikuje i otklanja neku vrstu poremećaja, već i da edukuje porodicu o istoj. Saradnja porodice je važna karika u napredku razvoja i govora dece.